header


Новини

<< <  Page 2 of 20  > >>

01-11-2018

  На 31.10.2018 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” под надслов „Открито за съдебната власт“ с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

  Съдът беше посетен от ученици от трети и десети клас на СУ “Кл. Охридски”, десети класове на СУ “Любен Каравелов”  и ЧПГТП „Р. Цончев“ гр. Добрич.


19-10-2018


ПОД НАДСЛОВ: „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

 За поредна година във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет и с реализирането на годишната му програма, Административен съд – Добрич ще проведе „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“ на 31.10.2018 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

През деня помещенията на съда ще бъдат отворени за посещения. Изготвена е програма за протичане на мероприятията през обявените часове, както следва:


18-09-2018

 

 С решение от 18.09.2018г., постановено по адм.д. № 576/2018г. Административен съд – Добрич отмени заповед на кмета на Община град Добрич, с което на основание чл.13, ал.1, предл.2, във връзка с чл.12, ал.2, т.2 от ЗСММ е прекратен протестът на гражданин пред сградата на Община град Добрич.

 


05-09-2018

  В Административен съд - Добрич са образувани седем административни дела по жалби на физически и юридически лица срещу Заповед  №957 от 20.08.2018 г. на Кмета на Община Добрич,


23-07-2018

З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД – 12 – 72 

гр. Добрич                          19.07.2018 г.

          На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с Решение на ВСС по Протокол № 24 от 17.07.2018 г., чл. 329, ал. 3 ЗСВ и чл. 144 АПК

НАРЕЖДАМ: