header


Новини

<< <  Page 2 of 26  > >>

09-12-2019

  На 04.12.2019 г. влезе в сила Решението по административно дело №688/2019г., с което Административен съд – Добрич, І състав, потвърди Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/.


09-12-2019

  На 04.12.2019 г. влезе в сила решението на Административен съд – Добрич по административно дело № 681/2019 г., с което е потвърдено Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич за определяне резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. Делото бе образувано по жалба на Политическа партия “Воля“.


06-12-2019

  Лекцията на тема „Тероризмът в Интернет“ е втора поредна за учебната 2019/2020 г., в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич. Изнесената лекция е във връзка със Споразумението за сътрудничеството между Административен съд - Добрич и Районен съд - Генерал Тошево при изпълнение на Образователната програма на ВСС и МОН.


06-12-2019

  С открит урок за професията на съдията и запознаване със статута на магистратите продължи цикълът лекции от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която Административен съд – Добрич реализира за четвърта поредна година с училище „Климент Охридски“ в гр. Добрич.


04-12-2019

  На 02.12.2019 г., съгласно сключено Споразумение между административните ръководители на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова и на Районен съд – Генерал Тошево, съдия Росен Стоянов, системният администратор на Районен съд Генерал Тошево, инж. Димо  Водкаджиев, за трети пореден път изнесе лекция на тема: „Компютърна сигурност“ на ученици от ХIа клас от Средно училище „Климент Охридски“, в гр. Добрич.