header


Новини

<< <  Page 2 of 16  > >>

01-04-2019

на Административен съд Добрич за 2018 г.

  На 04.04.2019 г., от 11.00 ч., в зала № 3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2018 г.

  Гости на събранието ще бъдат съдия Мариника Чернева – зам. председател на Върховен административен съд, съдия Йовка Дражева – председател на Пето отделение във Върховен административен съд и г-жа Емилия Миткова – председател на Първо отделение във Върховен административен съд.


01-04-2019

  Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.


26-03-2019

 В Административен съд – Добрич по жалба на Община гр. Добрич е образувано административно дело №204/2019 г., насрочено за 24.04.2019 г. от 14:00 часа.


26-03-2019

  Административен съд – Добрич продължава поредицата от лекции по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Теодора Милева – зам. председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема: „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции?. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“ в Средно училище „Климент Охридски“ гр. Добрич, на 25.03.2019 г., във връзка с изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.


20-03-2019

  С Решение  от 20.03.2019 г., постановено по адм.д. №80/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, състав на съда ОТХВЪРЛИ жалбата на на Община Ген. Тошево, представлявана от Кмета Валентин Димитров подадена против Решение № РД-02-36-1655/31.12.2018 г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в разтеж" 2014-2020, с което е бил приключен сигнал за нередност с рег. №641, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в ГД "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" на МРРБ и на Община Ген. Тошево е наложена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по засегнатите от нарушението договори, както следва: