header


Новини

<< <  Page 19 of 19

30-10-2015

 в Деня на отворените врати в Административен съд Добрич зае Никол Радева – 12 "Б" клас на ФСГ "Васил Левски", град Добрич


07-10-2015

 

 

 По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на Годишната програма за дейността му,  Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2015 г.


17-08-2015
С Определение № 8499 от 09. 07. 2015 г. на Второ отделение на ВАС

13-07-2015

С Определение № 8157 от 02. 07. 2015 г. на Второ отделение на ВАС


09-03-2015

  На 12.03.2015 г. от 15.00 часа, Административен съд – Добрич ще проведе годишното си отчетно събрание в заседателната зала на Окръжен съд – Добрич. Гост на събранието ще бъде съдия Георги Чолаков – съдия във Върховен административен съд.