header


Новини

<< <  Page 17 of 29  > >>

22-02-2019

 по жалба на Община гр. Добрич е образувано адм. дело №108/2019 г., насрочено за 13.03.2019 г. от 14,30 часа.


18-02-2019

   В Административен съд – Добрич по жалба на Община гр. Ген. Тошево е образувано адм. дело №80/2019 г., насрочено за 20.02.2019 г. от 13,30 часа.


13-02-2019

  Темата бе представена на 12 февруари 2019 г. от Н. Каменска - съдия в Административния съд - Добрич пред ученици от 10 клас на СУ „Любен Каравелов“ и техния ръководител г-жа Недялкова.


10-12-2018

    На 07.12.2018 г., от 10.00 часа, Нели Каменска – съдия в  Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема "Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“


30-11-2018

 На 30.11.2018 г., от 10.00 часа, Теодора Милева – заместник – председател в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема „ Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Представянето на темата е в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.