headerГрафик на заседанията:


No по ред Вид дело, No и година Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 38/2008 СВЕТЛАНА ПЕТРИЩЕВА ООД, Л.Р.М. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОД-Я, КАРТОГР. И КАДАСТЪР 03.10.2008г. 10:00ч.
2 Административно дело No 86/2008 П.Н.Д. ДИРЕКТОРА РЗОК - ДОБРИЧ 03.10.2008г. 10:00ч.
3 Административно дело No 89/2008 П.Н.Д. ДИРЕКТОРА РЗОК - ДОБРИЧ 03.10.2008г. 10:00ч.
4 Административно дело No 229/2008 Н.Л.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 03.10.2008г. 10:00ч.
5 Административно дело No 299/2008 М.А.Ц. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ 03.10.2008г. 10:30ч.
6 Административно дело No 351/2008 Й.К.Я. ОБЩИНА - ГРАД ДОБРИЧ 03.10.2008г. 10:30ч.
7 Административно дело No 437/2008 А.Т.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 06.10.2008г. 09:00ч.
8 Административно дело No 477/2008 МБАЛ АД ГР.ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА РЗОК - ДОБРИЧ 06.10.2008г. 09:00ч.
9 Административно дело No 252/2008 М.Н.М. НАЧАЛНИКА НА РПУ - БАЛЧИК 06.10.2008г. 14:00ч.
10 Административно дело No 391/2008 ДОБРИЧ - 2001 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОД ПОЛИЦИЯ - ГР. ДОБРИЧ 06.10.2008г. 14:00ч.
11 Административно наказателно дело (К) No 363/2008 В.С.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП- ДОБРИЧ 07.10.2008г. 09:00ч.
12 Административно наказателно дело (К) No 409/2008 ОД ПОЛИЦИЯ- ДОБРИЧ К.Д. 07.10.2008г. 09:00ч.
13 Административно наказателно дело (К) No 413/2008 МАРИНА ООД-ГАБРОВО ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ГАБРОВО 07.10.2008г. 09:00ч.
14 Административно наказателно дело (К) No 442/2008 РЕГИОНАЛНА ГРАНИЧНА СЛУЖБА- БУРГАС Х.С.С. 07.10.2008г. 09:00ч.
15 Административно наказателно дело (К) No 443/2008 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ДОБРИЧ РАДИЧКОВИ ООД 07.10.2008г. 09:00ч.
16 Административно наказателно дело (К) No 451/2008 С.А.С. РИОКОЗ - ДОБРИЧ 07.10.2008г. 09:00ч.
17 Административно наказателно дело (К) No 459/2008 К.А.К. РПУ - ГР. БАЛЧИК 07.10.2008г. 09:00ч.
18 Административно наказателно дело (К) No 464/2008 РС ПОЖ. БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО БАЛЧИК Д.С.С. 07.10.2008г. 09:00ч.
19 Административно наказателно дело (К) No 469/2008 РИОКОЗ - ДОБРИЧ Н.К.Н. 07.10.2008г. 09:00ч.
20 Административно наказателно дело (К) No 418/2008 И.Г.Л., ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-КАВАРНА 07.10.2008г. 09:30ч.
Х.С.И.
21 Административно дело No 350/2008 М.Х.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД БАЛЧИК 08.10.2008г. 10:30ч.
22 Административно дело No 505/2008 И.Ж.П. КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 08.10.2008г. 13:30ч.
23 Административно дело No 315/2008 РПК ПРОГРЕС РДНСК ДОБРИЧ 08.10.2008г. 14:00ч.
24 Административно дело No 296/2008 Й.О.Й., НАЧАЛНИКА НА ПУ КРУШАРИ ПРИ ВТОРО РПУ-ДОБРИЧ   10.10.2008г. 13:30ч.
25 Административно дело No 382/2008 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧКИ 10.10.2008г. 13:30ч.
26 Административно дело No 482/2008 Б.П.Й. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 10.10.2008г. 13:30ч.
27 Административно дело No 458/2008 ФЛАМЕНА ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ДОБРИЧ 13.10.2008г. 09:30ч.
28 Административно дело No 500/2008 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧКИ 13.10.2008г. 09:30ч.
29 Административно дело No 498/2008 Н.Х.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД ПОЛИЦИЯ - ГР. ДОБРИЧ, НАЧАЛНИКА НА РПУ - БАЛЧИК 13.10.2008г. 10:00ч.
30 Административно дело No 506/2008 М.И.Ж., Р.И.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 13.10.2008г. 10:00ч.
31 Административно наказателно дело (К) No 427/2008 СТОКСС - ХРИСТО СОЛЕНКОВ ЕТ РИОКОЗ - ДОБРИЧ 14.10.2008г. 09:00ч.
32 Административно наказателно дело (К) No 454/2008 ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"-ШАБЛА В.П.Н., К.П.З., И.П.М., М.П.Д., Д.П.Р., П.И.С., С.А.С., А.И.Н., П.М.Г., С.М.Л. 14.10.2008г. 09:00ч.
33 Административно наказателно дело (К) No 472/2008 САФ-ХАЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП- ДОБРИЧ 14.10.2008г. 09:00ч.
34 Административно наказателно дело (К) No 476/2008 ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ГР. ДОБРИЧ В.С.В. 14.10.2008г. 09:00ч.
35 Административно наказателно дело (К) No 502/2008 АГРОМИЛЕКС - ООД ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 14.10.2008г. 09:00ч.
36 Административно дело No 503/2008 Ж.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА - ТЕРВЕЛ 14.10.2008г. 15:00ч.
37 Административно дело No 57/2008 Ю.Д.М. ОБЩИНА - ГРАД ДОБРИЧ 15.10.2008г. 10:00ч.
38 Административно дело No 448/2008 П.К.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ 15.10.2008г. 10:00ч.
39 Административно дело No 147/2008 Г.Д.Г. ОБЩИНА - БАЛЧИК 15.10.2008г. 13:30ч.
40 Административно дело No 246/2008 Л.С.А., М.С.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ 15.10.2008г. 13:30ч.
41 Административно дело No 356/2008 П.П.Т. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РПУ - ДОБРИЧ 15.10.2008г. 13:30ч.
42 Административно дело No 492/2007 АСПИ ЕООД ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 16.10.2008г. 13:30ч.
43 Административно дело No 196/2008 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. ТЕРВЕЛ 16.10.2008г. 13:30ч.
44 Административно дело No 354/2008 ФЕБ-ХГ-СОНЯ ХРИСТОВА ЕТ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 16.10.2008г. 13:30ч.
45 Административно дело No 367/2008 МАТЕВИ ООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 16.10.2008г. 13:30ч.
46 Административно дело No 489/2008 В.И.И. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ 16.10.2008г. 13:30ч.
47 Административно дело No 415/2008 К.Д.Ф., В.Г.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД БАЛЧИК 16.10.2008г. 14:00ч.
48 Административно дело No 497/2008 ДЕСПА ЕВРО БИЛД 12 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 17.10.2008г. 10:30ч.
49 Административно дело No 337/2008 З.Н.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ 17.10.2008г. 11:00ч.
50 Административно дело No 402/2008 ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД - ГР. ВАРНА ОБЩИНА ГРАД КАВАРНА 17.10.2008г. 14:00ч.
51 Административно дело No 87/2008 КНИК ООД - ДОБРИЧ ОБЩИНА - ГР. ДОБРИЧ 20.10.2008г. 14:00ч.
52 Административно дело No 120/2008 КАМЕЯ - 7 ООД - ГР. ВАРНА НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОД-Я, КАРТОГР. И КАДАСТЪР 20.10.2008г. 14:30ч.
53 Административно дело No 139/2008 КАМЕЯ - 7 ООД - ГР. ВАРНА ОБЩИНА - ГР. БАЛЧИК 20.10.2008г. 14:30ч.
54 Административно дело No 353/2008 ТИТАН ЧИСТОТА ООД - ГР. СОФИЯ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 20.10.2008г. 15:00ч.
55 Административно дело No 355/2008 ТИТАН ЧИСТОТА ООД - ГР. СОФИЯ ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 20.10.2008г. 15:00ч.
56 Административно наказателно дело (К) No 137/2008 ДАРИК РАДИО АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 21.10.2008г. 09:00ч.
57 Административно наказателно дело (К) No 428/2008 ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ АСОЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ТЕРВЕЛ 21.10.2008г. 09:00ч.
58 Административно наказателно дело (К) No 438/2008 Х.А.Г., Я.А.Х., И.А.Х., Ж.А.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-БАЛЧИК 21.10.2008г. 09:00ч.
59 Административно наказателно дело (К) No 445/2008 П.М.Х. ПЪРВО РПУ- ДОБРИЧ 21.10.2008г. 09:00ч.
60 Административно наказателно дело (К) No 447/2008 РИОКОЗ - ДОБРИЧ ЕМИНА 74-ЮСНЮ МЕХМЕД ЕТ 21.10.2008г. 09:00ч.
61 Административно наказателно дело (К) No 467/2008 ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ И.К.Д. 21.10.2008г. 09:00ч.
62 Административно наказателно дело (К) No 475/2008 КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД 21.10.2008г. 09:00ч.
63 Административно наказателно дело (К) No 493/2008 И.Н.В. РПУ - КАВАРНА 21.10.2008г. 09:00ч.
64 Административно дело No 343/2007 Г.С.Г. РДНСК ДОБРИЧ 21.10.2008г. 14:00ч.
65 Административно дело No 408/2008 Д.П.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 21.10.2008г. 14:00ч.
66 Административно дело No 330/2008 П.Ж.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ 21.10.2008г. 14:30ч.
67 Административно дело No 365/2008 И.К.П., П.К.П. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 21.10.2008г. 14:30ч.
68 Административно дело No 357/2008 М.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 22.10.2008г. 09:00ч.
69 Административно дело No 358/2008 М.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 22.10.2008г. 09:00ч.
70 Административно дело No 485/2008 ИЙГЪЛ РОКС ЕООД - ГР. ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 22.10.2008г. 09:00ч.
71 Административно дело No 488/2008 ТОПОЛА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 22.10.2008г. 09:10ч.
72 Административно дело No 490/2008 ИЙГЪЛ РОКС ЕООД - ГР. ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 22.10.2008г. 13:30ч.
73 Административно дело No 388/2008 М.Б.С., М.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД БАЛЧИК 23.10.2008г. 10:00ч.
74 Административно дело No 390/2008 ЛАГУНА ИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ 23.10.2008г. 10:00ч.
75 Административно дело No 486/2008 ТОПОЛА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 23.10.2008г. 10:00ч.
76 Административно дело No 487/2008 ТОПОЛА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 23.10.2008г. 10:00ч.
77 Административно дело No 411/2008 ПРЕМИЕРА ЕООД - ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 23.10.2008г. 13:30ч.
78 Административно дело No 491/2008 ТОПОЛА ПАНОРАМА ВЮ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 23.10.2008г. 13:30ч.
79 Административно дело No 492/2008 БАЛЧИК БЕЛВЮ ПРОПЪРТИС - ЕООД- ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 23.10.2008г. 13:30ч.
80 Административно дело No 170/2008 Х.Х.С., И.Д.М. КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 24.10.2008г. 10:00ч.
81 Административно дело No 368/2008 АГРО РЕЗЕРВ ТРЕЙД ООД - ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. КАВАРНА 24.10.2008г. 10:00ч.
82 Административно дело No 537/2007 ДИРЕКТОРА НА МБАЛ - ГР. ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА РЗОК - ДОБРИЧ 24.10.2008г. 14:00ч.
83 Административно наказателно дело (К) No 347/2008 К.Н.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОДП - ДОБРИЧ 28.10.2008г. 09:00ч.
84 Административно наказателно дело (К) No 515/2008 ДЪНДИ - ЙОРДАН БОЖАНОВ"ЕТ МИТНИЦА - ГР. ДОБРИЧ 28.10.2008г. 09:00ч.
85 Административно дело No 241/2008 Р.Г.Е. АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. СОФИЯ 28.10.2008г. 13:30ч.
86 Административно дело No 245/2008 Н.Т.Е. АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. СОФИЯ 28.10.2008г. 13:30ч.
87 Административно дело No 344/2008 ДИОНИКС ИНВЕСТ ООД ОБЩИНА ГРАД КАВАРНА 28.10.2008г. 13:30ч.
88 Административно дело No 197/2008 БАЛЧИК БЕЛВЮ ПРОПЪРТИС - ЕООД- ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 29.10.2008г. 10:00ч.
89 Административно дело No 198/2008 ТУЗЛАТА ПАНОРАМА ВЮ ПРОПЪРТИС ЕООД -ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 29.10.2008г. 10:00ч.
90 Административно дело No 199/2008 БАЛЧИК УАЙТ КЛИФС ЕООД - ГР. ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 29.10.2008г. 10:00ч.
91 Административно дело No 200/2008 БАЛЧИК БИЙЧ ЕНД ГОЛФ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА - КАВАРНА 29.10.2008г. 10:00ч.
92 Административно дело No 259/2007 М.А.П., Р.С.А., Е.П.Д., Л.П.С., Ж.Д.А., И.Г.С., Т.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД БАЛЧИК 29.10.2008г. 13:30ч.
93 Административно дело No 272/2008 В.П.И. АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. СОФИЯ 29.10.2008г. 13:30ч.
94 Административно дело No 332/2008 Д.В.Д., С.Й.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА - ДОБРИЧКА 29.10.2008г. 13:30ч.
95 Административно дело No 496/2008 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - КЛОН ВАРНА КМЕТА НА ОБЩИНА - КРУШАРИ 29.10.2008г. 13:30ч.
96 Административно дело No 518/2008 И.Н.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ГР. ДОБРИЧ 30.10.2008г. 09:00ч.