header


 

Добре дошли в страницата на Административен съд – Добрич
 
 

          

         Във връзка с преместването на Административен съд – Добрич в сградата на бул. “Трети март” № 5 УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани, че на 05.02.2016г., в Съдебната палата на ул. “Константин Стоилов” № 7 ще работи само един служител в служба “Деловодство”, където ще се приемат и входират ръчно документи, но няма да може да се извършват справки, съответно запознаване с дела.

 ИЗВИНЯВАМЕ СЕ за създадените затруднения.

 

 
 Административен съд - Добрич започна правораздавателната си дейност на 1 март 2007г. Той е част от създадената нова структура на административни съдилища в РБългария, която е основата на реформата, предвидена в Административно-процесуалния кодекс. Основна задача на тези съдилища, и в частност на Административен съд-Добрич, е да гарантират лесен достъп до правосъдие, нова степен на качество в работата на съда, основана на специализацията, с цел максимална защита на интересите на гражданите и организациите.
 Съдебният район на Административен съд - Добрич обхваща територията на общините, разположени в област Добрич. В административния съд към момента работят 25 души, от които 8 съдии. Съдът се помещава в десет стаи в Съдебната палата на гр.Добрич.
 Тази уеб-страница и съдържащата се в нея информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като му предоставяме информация за дейността на Административен съд -Добрич. Молим Ви, за констатирани нередности в работата ни , уведомете ръководството на съда.

 Убедени сме, че като работим с професионализъм и при максимална прозрачност, ще утвърдим доверието на обществото в съдебната система и конкретно - в Административен съд-Добрич.