header

ДЕКЛАРАЦИИ

 

 

РЕГИСТЪР

НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ЗА  НЕСЪВМЕСТИМОСТ

по  чл. 35 , ал. 1 , т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за  отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по ред

Декларатор

Входящ номер и дата на декларация

1.

М.А.

1/29.05.2018г.

2.

В.А.

2/29.05.2018г.

3.

Д.Д.

3/29.05.2018г.

4.

П.Д.

4/29.05.2018г.

5.

З.Й.

5/29.05.2018г.

6.

Д.З.

6/30.05.2018г.

7.

С.С.

7/30.05.2018г.

8.

З.В.

8/05.06.2018г.

9.

Ж.М.

9/06.06.2018г.

10.

М.К.

10/06.06.2018г.

11.

С.Г.

11/07.06.2018г.

12.

П.Д.

12/07.06.2018г.

13.

Д.И.

13/07.06.2018г.

14.

И.К.

14/08.06.2018г.

15.

И.Т.

15/16.11.2018г.

16.

Ж.Д.

16/15.04.2019г.

17.

К.Т..

17/17.07.2019г.

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР

НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ЗА ИМУЩЕСТВО  И  ИНТЕРЕСИ, ЧАСТ 2

по чл. 35 , ал. 1 , т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по ред

Декларатор

Входящ номер и дата на декларация

1.

М.А.

1311/29.05.2018 г.

2.

В.А.

1313/29.05.2018 г.

3.

Д.Д.

1316/29.05.2018 г.

4.

П.Д.

1319/29.05.2018 г.

5.

З.Й.

1320/29.05.2018 г.

6.

Д.З.

1334/30.05.2018 г.

7.

С.С.

1339/30.05.2018 г.

8.

З.В.

1412/05.06.2018 г.

9.

Ж.М.

1431/06.06.2018 г.

10.

М.К.

1432/06.06.2018 г.

11.

С.Г.

1446/07.06.2018 г.

12.

П.Д.

1454/07.06.2018 г.

13.

Д.И.

1457/07.06.2018 г.

14.

И.К.

1461/08.06.2018 г.

15.

И.Т.

2784/16.11.2018г.

16.

Ж.Д.

1176/15.04.2019г.

17.

К.Т..

2082/17.07.2019г.