header

Untitled Document

Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд Добрич на основание изискванията на чл. 64 от Закона за съдебната власт.

 

В менюто "Дела" ще намерите: