header


Съдебен район:
Съдебният район на Административен съд Добрич обхваща населените места от общините на област Добрич:

  • община Добрич,

  • община Добричка,

  • община Генерал Тошево,

  • община Балчик,

  • община Каварна,

  • община Шабла,

  • община Тервел

  • община Крушари