header


 

Добре дошли в страницата на Административен съд – Добрич

 


  Административен съд - Добрич  започна  правораздавателната си дейност на 1 март 2007г.   Той е част от създадената нова структура на административни съдилища в РБългария, която е основата на  реформата, предвидена в Административно-процесуалния кодекс. Основна задача на тези съдилища, и в частност на Административен съд - Добрич,  е да гарантират  лесен достъп  до правосъдие, нова степен на качество в работата на съда, основана на специализацията, с цел максимална защита на интересите на гражданите и организациите.

 Съдебният район на Административен съд - Добрич обхваща територията на общините, разположени в област Добрич. В административния съд към момента работят 23 души, от които 5 съдии. Съдът се намира на адрес бул."Трети март" №5 в гр.Добрич.

 Тази уеб-страница и съдържащата се в нея информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като му предоставяме информация за дейността на Административен съд - Добрич. При  констатирани нередности МОЛИМ да уведомявате ръководството на Административен съд Добрич.

 Приканваме Ви в своята жалба или протест винаги да посочвате АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА за ускоряване на процедурата.

 Убедени сме, че като работим с професионализъм и при максимална прозрачност, ще утвърдим доверието на обществото в съдебната система и конкретно - в Административен съд - Добрич.

 

 Анкета

  Административен съд - Добрич е включен към Единния портал за електронно правосъдие.

Към новия сайт